โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  สิงหาคม   2020   แสดงเดือน
กันยายน   2020
  แสดงเดือน   ตุลาคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  
1  
2  
08:30
16:30
สรุปแผน ปีงบ 63 (ห้ามเเก้ไข)
3  
08:30
16:30
สรุปแผน ปีงบ 63 (ห้ามเเก้ไข)
13:00
16:00
พี่เปรมประชุม
4  
5  
6   ดูสัปดาห์ 36
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13   ดูสัปดาห์ 37
14  
08:30
16:30
ประชุมพี่เปิ้ล
08:30
16:30
ประชุมพี่เปิ้ล
15  
16  
08:30
16:00
ประชุมพี่เปิ้ล
17  
13:00
16:00
PCT
18  
08:30
12:00
ดูงาน DPAC พี่เต่า ตึกใหม่ ชั้น 2
08:30
16:00
ประชุมฝึกกลืน (งานกายภาพ)
19  
20   ดูสัปดาห์ 38
21  
08:30
16:30
ทำแผน ปีงบ 64 (ห้ามเเก้ไข)
22  
08:30
16:30
ทำแผน ปีงบ 64 (ห้ามเเก้ไข)
23  
24  
25  
08:30
16:30
ทำแผน ปีงบ 64 (ห้ามเเก้ไข)
26  
27   ดูสัปดาห์ 39
28  
13:00
16:00
ทันตกรรม
13:00
16:00
ประชุมอสม การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
29  
30  
   
วันนี้