โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
ศุกร์ 18 กันยายน 20202 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กรกฎาคม   2020   แสดงเดือน
สิงหาคม   2020
  แสดงเดือน   กันยายน   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      
1  
2   ดูสัปดาห์ 31
3  
4  
5  
16:00
OPD
6  
08:30
12:00
อบรมดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุม
7  
8  
9   ดูสัปดาห์ 32
10  
10:00
12:00
ประชุมพนักงานทำความสะอาด
11  
08:30
16:00
VDO conference
12  
13  
08:30
16:00
โครงการอบรมเด็กประถม
13:00
16:00
PCT
14  
15  
16   ดูสัปดาห์ 33
17  
18  
19  
20  
13:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก
13:00
16:00
ประชุมนิเทศ IMC
21  
08:30
12:00
อบรม จนท.ใหม่
13:00
16:00
ประชุม รพ.
22  
23   ดูสัปดาห์ 34
24  
25  
26  
27  
08:30
16:00
ประชุมสาธารณภัย ER
15:30
16:30
ประชุม OPD
28  
13:00
16:00
ประชุมอสม โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
29  
30   ดูสัปดาห์ 35
31  
     
วันนี้