โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
อาทิตย์ 24 กันยายน 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  พฤษภาคม   2023   แสดงเดือน
มิถุนายน   2023
  แสดงเดือน   กรกฎาคม   2023  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
08:30
16:30
ประชุม CG
2  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
08:30
16:30
ประชุม CG
13:00
16:00
ประชุมอาชีวอนามัย
3  
4   ดูสัปดาห์ 22
5  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
6  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
7  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
8  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
08:00
16:00
สรุปประเมินนักศึกษา
9  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
13:00
16:00
ประชุม กรรมการบริหาร
10  
11   ดูสัปดาห์ 23
12  
09:00
16:00
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
13  
13:00
16:30
ประชุมเชิงปฏิบัติการฟิ้นฟู BLS และการใช้ AED (รุ่นที่1)
14  
13:00
16:00
ENV
15  
13:00
16:00
ประชุม HR
16  
09:00
12:00
ติดตามเรื่องหมอครอบครัว
09:00
16:00
ประชุมอัคคีภัย
13:00
16:00
PCT
17  
18   ดูสัปดาห์ 24
19  
20  
21  
13:00
16:00
pct
22  
23  
13:00
16:00
ประชุม คปสอ.เขาสมิง
24  
25   ดูสัปดาห์ 25
26  
27  
13:00
16:00
OPD
28  
29  
08:00
16:00
ประชุม Audit เวชระเบียน
30  
   
ประชุม Audit เวชระเบียน
13:00
16:00
ประชุม RM
 
วันนี้