โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
อาทิตย์ 24 กันยายน 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  เมษายน   2023   แสดงเดือน
พฤษภาคม   2023
  แสดงเดือน   มิถุนายน   2023  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 
1  
2  
13:00
16:00
PCU
3  
08:00
16:00
พี่มดขอให้หมอกอบ รพ.ชลบุรีมาประเมินหมอ
09:00
12:00
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์
4  
5  
6  
7   ดูสัปดาห์ 18
8  
13:00
16:00
อบรมกู้ชีพทารกแรกเกิด
9  
08:00
16:00
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
10  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
13:00
16:00
อบรมการใช้เครื่อง oxygen
11  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
10:00
12:00
ประชุมโปรเเกรม WIN to go
13:00
16:00
PCT
12  
13:00
16:00
อบรมกู้ชีพทารกแรกเกิด
13  
14   ดูสัปดาห์ 19
15  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
08:30
16:30
บริหารสัมภาษณ์งาน
08:30
16:30
ประชุม Online พี่เต้ย
16  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
08:30
16:30
ประชุม Online พี่เต้ย
13:00
16:00
พี่ใหม่จอง
17  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
08:30
16:30
ประชุม Online พี่เต้ย
18  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
09:00
12:00
นำเสนอผลงาน งานเภสัชกรรม
19  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
13:00
16:00
ประชุม HRD
13:00
16:00
ประชุมทบทวน 43 แฟ้ม
20  
21   ดูสัปดาห์ 20
22  
23  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
08:30
16:30
ประชุม CG
08:30
16:30
อัคคีภัย
24  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
08:30
16:30
ประชุม CG
08:30
16:30
อัคคีภัย
25  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
08:30
16:30
ประชุม CG
26  
27  
28   ดูสัปดาห์ 21
29  
30  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
08:30
16:30
ประชุม CG
31  
   
พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
08:30
16:30
ประชุม CG
   
วันนี้