โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
เสาร์ 3 มิถุนายน 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  มีนาคม   2023   แสดงเดือน
เมษายน   2023
  แสดงเดือน   พฤษภาคม   2023  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      
1  
2   ดูสัปดาห์ 13
3  
4  
5  
13:00
16:00
ประชุมซ้อมแผน ER
6  
   
วันหยุด วันจักรี
7  
08:00
16:00
สสจ.ตราด นิเทศงาน
8  
9   ดูสัปดาห์ 14
10  
08:30
16:00
สอบสัมภาษณ์นักโภชนาการ
11  
12  
13  
14  
15  
16   ดูสัปดาห์ 15
17  
   
วันหยุดสงกรานต์
18  
13:00
16:00
การเงินจอง
19  
20  
21  
08:00
16:00
งานสิ้งเเวดล้อม
13:00
16:00
PCT
22  
23   ดูสัปดาห์ 16
24  
13:00
16:00
ประชุม RM
25  
26  
27  
08:00
16:00
งานสิ้งเเวดล้อม
28  
08:30
16:00
ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายอสม
29  
30   ดูสัปดาห์ 17
      
วันนี้