โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
เสาร์ 3 มิถุนายน 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กุมภาพันธ์   2023   แสดงเดือน
มีนาคม   2023
  แสดงเดือน   เมษายน   2023  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   
1  
2  
13:00
16:00
เลื่อนเงินเดือน
3  
10:00
12:00
ประชุม CG
4  
5   ดูสัปดาห์ 9
6  
7  
8  
08:30
17:00
งาน IC
9  
08:00
16:00
ตรวจสอบภายใน
10  
09:00
16:00
ประชุม conference ITA
11  
12   ดูสัปดาห์ 10
13  
09:00
16:00
ประชุม conference ITA
14  
15  
09:00
16:00
ซ้อมนำเสนอ HA
16  
13:00
16:00
ซ้อมนำเสนอ HA
17  
13:00
16:00
ซ้อมนำเสนอ HA
18  
19   ดูสัปดาห์ 11
20  
21  
08:00
16:00
HA
22  
08:00
16:00
อบรมฟื้นฟู CG
13:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
23  
08:00
16:00
เลือกตั้ง กรรมการคปสอ
08:00
16:00
อบรมฟื้นฟู CG
24  
08:00
16:00
งานรังสี
08:00
16:00
อบรมฟื้นฟู CG
25  
26   ดูสัปดาห์ 12
27  
13:00
16:00
ประชุมซ้อมแผน ER
28  
29  
30  
09:00
12:00
พี่สาวจอง
31  
 
วันนี้