โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
เสาร์ 3 มิถุนายน 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  มกราคม   2023   แสดงเดือน
กุมภาพันธ์   2023
  แสดงเดือน   มีนาคม   2023  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   
1  
2  
3  
4  
5   ดูสัปดาห์ 5
6  
08:00
16:00
ประชุมตรวจสอบเวชระเบียน
13:00
16:00
ประชุม pct
7  
08:00
16:00
ประชุมตรวจสอบเวชระเบียน
8  
08:00
16:00
สอบสัมภาษณ์ บริหาร
9  
10  
08:30
17:00
งาน IC
11  
12   ดูสัปดาห์ 6
13  
08:00
16:00
HA
13:00
16:00
ประชุม IC
14  
08:00
16:00
็HA
08:30
12:00
คณะกรรมผู้สูงอายุ
15  
   
็HA
08:30
17:00
งาน IC
16  
   
็HA
08:00
16:00
งานยาเสพติด
17  
   
็HA
09:00
16:00
รับคณะตรวจคุณภาพอากาศ
18  
19   ดูสัปดาห์ 7
20  
   
็HA
08:30
16:00
รับผู้ตรวจงานรังสี
13:00
16:00
ประชุม RM
21  
   
็HA
22  
   
็HA
08:30
17:00
งาน IC
23  
   
็HA
08:00
16:00
งานยาเสพติด
24  
   
็HA
25  
26   ดูสัปดาห์ 8
27  
   
็HA
28  
   
็HA
13:00
16:00
ประชุม อสม
    
วันนี้