โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
พฤหัสบดี 21 มกราคม 20211 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  พฤศจิกายน   2020   แสดงเดือน
ธันวาคม   2020
  แสดงเดือน   มกราคม   2021  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  
1  
2  
3  
4  
5  
6   ดูสัปดาห์ 49
7  
8  
09:00
12:00
VDO conference PCU
9  
16:00
18:00
ประชุมกลุ่มการ
10  
11  
12  
13   ดูสัปดาห์ 50
14  
13:00
16:00
คนดีสีเขาสมิง
15  
08:30
16:30
ประชุมพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนทางการพยาบาล
16  
13:00
16:00
VDO conference
17  
08:00
16:00
VDO conference กลุ่มการ
18  
08:00
16:00
VDO conference กลุ่มการ
19  
20   ดูสัปดาห์ 51
21  
13:00
16:00
ประชุม ncd
22  
13:00
16:00
ประชุมความเสี่ยง
23  
24  
08:30
16:30
PCT
25  
26  
27   ดูสัปดาห์ 52
28  
13:00
16:30
ประชุมอสม ประจำเดือน
29  
08:30
16:30
จัดงานปีใหม่กลุ่มการพยาบาล
30  
31  
  
วันนี้