โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
ศุกร์ 18 กันยายน 20202 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  พฤศจิกายน   2019   แสดงเดือน
ธันวาคม   2019
  แสดงเดือน   มกราคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1   ดูสัปดาห์ 48
2  
09:00
16:00
บริหารการเงินการคลัง
3  
4  
13:00
16:30
ประชุม 5 ส
5  
6  
7  
8   ดูสัปดาห์ 49
9  
10  
11  
14:00
16:00
งานเลี้ยง
12  
13:00
16:00
PCT
13  
09:30
16:30
ประชุมการบริหารจัดการการทำงานของเเรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
14  
15   ดูสัปดาห์ 50
16  
13:00
16:00
ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
14:00
16:00
นำเสนอจาก บริษัท epson
17  
13:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการพยาบาล
18  
19  
08:00
16:00
ประชุม Conference
20  
08:30
16:00
ACLS สำหรับพยาบาล
21  
22   ดูสัปดาห์ 51
23  
08:00
16:00
ACLS สำหรับพยาบาล
24  
14:00
16:00
ประชุมวอร์ด (พี่หน่อย)
25  
08:30
12:00
VDO conference
26  
13:00
16:00
PCU
27  
28  
29   ดูสัปดาห์ 52
30  
31  
    
วันนี้