โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
ศุกร์ 9 ธันวาคม 20221 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  ตุลาคม   2022   แสดงเดือน
พฤศจิกายน   2022
  แสดงเดือน   ธันวาคม   2022  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  
1  
2  
3  
4  
14:00
กลุ่มการพยาบาล
5  
6   ดูสัปดาห์ 44
7  
8  
9  
09:00
16:00
conferrence RM
10  
09:00
16:00
conferrence RM
11  
08:30
12:00
พี่นะจองประชุมมีจนท.สปสช.มาตรวจเยี่ยม
09:00
16:00
conferrence RM
12  
13   ดูสัปดาห์ 45
14  
13:00
16:00
ประชุม PCT
15  
13:00
16:00
ประชุม PCT
16  
13:00
16:00
ประชุม PCT
17  
18  
08:00
16:00
ประชุม RM เจ้าหน้าที่ ทั้งวัน มี 2 รุ่น
19  
20   ดูสัปดาห์ 46
21  
08:00
16:00
ประชุมตรวจสอบเวชระเบียน
13:00
16:00
IC
22  
08:00
16:00
ประชุมตรวจสอบเวชระเบียน
23  
15:00
16:00
ประชุมกรรมการ RM
24  
25  
26  
27   ดูสัปดาห์ 47
28  
13:00
16:00
อสม
29  
13:00
16:00
ประชุมฟื้นฟูความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1
30  
13:00
16:00
ประชุมฟื้นฟูความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2
   
วันนี้