โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  ตุลาคม   2020   แสดงเดือน
พฤศจิกายน   2020
  แสดงเดือน   ธันวาคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1   ดูสัปดาห์ 44
2  
08:00
20:00
อบรมราชการ
3  
08:00
20:00
อบรมราชการ
4  
08:00
20:00
อบรมราชการ
08:30
16:00
ประชุมชี้แจง สปสช.
5  
08:00
20:00
อบรมราชการ
08:30
16:00
ประชุมชี้แจง สปสช.
6  
08:00
20:00
อบรมราชการ
08:30
16:00
ประชุมชี้แจง สปสช.
7  
8   ดูสัปดาห์ 45
9  
08:00
16:00
เลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวง ตึกใหม่ ชั้น 2
08:00
20:00
อบรมราชการ
10  
08:00
20:00
อบรมราชการ
11  
08:00
20:00
อบรมราชการ
12  
08:00
20:00
อบรมราชการ
13  
08:00
20:00
อบรมราชการ
14  
15   ดูสัปดาห์ 46
16  
08:00
16:00
คัดกรองความดันโลหิตสูง
17  
08:00
16:00
VDO conference
18  
08:00
16:00
VDO conference
08:00
16:00
อบรมผู้ประกันตน
19  
20  
21  
22   ดูสัปดาห์ 47
23  
24  
25  
26  
13:00
16:00
ประชุมอสม ประจำเดือน
27  
13:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการ CFO
28  
29   ดูสัปดาห์ 48
30  
09:00
12:00
นัดตรวจความดันซ้ำ
     
วันนี้