โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
ศุกร์ 7 สิงหาคม 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  ตุลาคม   2019   แสดงเดือน
พฤศจิกายน   2019
  แสดงเดือน   ธันวาคม   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
     
1  
08:30
16:00
ประชุมเตรียมความพร้อม HA
10:00
16:00
CFO
2  
3   ดูสัปดาห์ 44
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10   ดูสัปดาห์ 45
11  
12  
13  
11:00
13:00
ประชุมห้องยา
13:00
16:00
ประชุมกรรมการบริหาร
14  
13:30
16:00
ประชุมการเงิน
15  
13:00
16:00
PCT
16  
17   ดูสัปดาห์ 46
18  
19  
10:00
16:00
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มการพยาบาล
20  
13:30
16:00
ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
21  
13:00
16:30
ประชุมจิตเวช
22  
23  
24   ดูสัปดาห์ 47
25  
26  
08:00
16:00
ประเมิน HA
27  
13:30
16:30
ประชุม HA
28  
08:30
13:00
ประชุมจิตเวช
13:00
16:00
ประชุมอสม เฝ้าระวังโรคช่วงฤดูหนาว
29  
30  
วันนี้