โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
พุธ 28 กรกฎาคม 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กันยายน   2020   แสดงเดือน
ตุลาคม   2020
  แสดงเดือน   พฤศจิกายน   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
2  
14:00
16:00
ประชุมเเม่บ้าน
3  
4   ดูสัปดาห์ 40
5  
6  
16:00
ประชุมกลุ่มการพยาบาล
7  
08:30
12:00
VDO conference
8  
14:30
16:30
PCT
9  
10  
11   ดูสัปดาห์ 41
12  
13  
14  
15  
13:00
16:00
PCT
16  
08:00
16:00
ประชุม โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท
08:30
16:30
OFC
17  
18   ดูสัปดาห์ 42
19  
20  
21  
14:00
16:00
ประชุมเจ้าหน้าที่ รพ.
22  
23  
24  
25   ดูสัปดาห์ 43
26  
08:00
16:00
เลือกตั้งกรรมการสหกรรณ์
27  
08:30
16:30
LTC
28  
08:30
16:00
ประชุม concerference PCU บ่ายประชุม อสม PCU
29  
30  
31  
วันนี้