โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
ศุกร์ 18 ตุลาคม 20190 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กันยายน   2019   แสดงเดือน
ตุลาคม   2019
  แสดงเดือน   พฤศจิกายน   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
  
1  
2  
3  
13:30
16:00
ประชุม PTC
4  
08:00
16:00
ประชุมเรื่องสำคัญที่สุดและความลับสุดยอด
08:30
16:00
PCU
5  
6   ดูสัปดาห์ 40
7  
8  
13:00
16:00
ประชุมPCT
9  
13:00
16:00
PMS
10  
13:00
ประชุม บริหาร
11  
12  
13   ดูสัปดาห์ 41
14  
15  
13:00
16:00
ประชุมกรรมการบริหาร
16  
13:00
16:00
ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
17  
18  
19  
20   ดูสัปดาห์ 42
21  
08:00
13:00
ตรวจน้ำตาลกับความดัน PCU
22  
23  
24  
13:00
16:00
ประชุมPCT
25  
08:30
16:00
ประชุมเตรียมความพร้อม HA
26  
27   ดูสัปดาห์ 43
28  
08:30
16:00
ประชุมเตรียมความพร้อม HA
13:00
16:00
ประชุมอสม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อสม.
29  
08:00
13:00
ตรวจน้ำตาลกับความดัน PCU
30  
31  
  
วันนี้