โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
จันทร์ 1 มิถุนายน 20201 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  พฤษภาคม   2020   แสดงเดือน
มิถุนายน   2020
  แสดงเดือน   กรกฎาคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 
1  
13:00
16:00
VDO conference
2  
3  
4  
5  
16:00
ประชุมกลุ่มการพยาบาล
6  
7   ดูสัปดาห์ 23
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14   ดูสัปดาห์ 24
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21   ดูสัปดาห์ 25
22  
23  
24  
25  
26  
13:00
16:00
ประชุมอสม การเฝ้าระวังป้องกันโรคช่วงฤดูฝน
27  
28   ดูสัปดาห์ 26
29  
30  
    
วันนี้