โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
อังคาร 18 มิถุนายน 20190 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  พฤษภาคม   2019   แสดงเดือน
มิถุนายน   2019
  แสดงเดือน   กรกฎาคม   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
      
1  
2   ดูสัปดาห์ 22
3  
4  
5  
6  
09:00
12:00
บริหาร
7  
8  
9   ดูสัปดาห์ 23
10  
11  
12  
14:00
16:00
อสม
13  
14  
13:00
16:00
LTC
15  
16   ดูสัปดาห์ 24
17  
18  
19  
14:00
16:00
กลุ่มการพยาบาล
20  
08:30
16:00
อบรมฟื้นฟู CG
21  
08:30
16:00
อบรมฟื้นฟู CG
22  
23   ดูสัปดาห์ 25
24  
25  
26  
27  
08:00
16:00
รับคณะผู้ตรวจ
28  
13:00
16:00
ประชุมอสม
29  
30   ดูสัปดาห์ 26
      
วันนี้