โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
พฤหัสบดี 25 เมษายน 20190 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  มีนาคม   2019   แสดงเดือน
เมษายน   2019
  แสดงเดือน   พฤษภาคม   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 
1  
08:30
16:30
ซ้อมใหญ่ ซ้อมแผนอุบัติเหตุใหญ่
2  
3  
4  
08:30
16:30
ซ้อมแผนอุบัติเหตุใหญ่
08:30
16:30
ประชุมงานวิจัย
5  
6  
7   ดูสัปดาห์ 14
8  
9  
10  
08:30
16:30
ประชุมงานวิจัย
11  
12  
13  
14   ดูสัปดาห์ 15
15  
16  
17  
13:00
16:00
ประชุมทำแผน
18  
13:00
16:00
ประชุม ทีม SRRT
19  
09:00
12:00
ประขุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิ
20  
21   ดูสัปดาห์ 16
22  
23  
08:30
16:00
ประชุม Q4U
13:00
16:00
ประชุม PCT
24  
25  
26  
13:00
16:00
ประชุมอสม
27  
28   ดูสัปดาห์ 17
29  
30  
    
วันนี้