โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
อาทิตย์ 26 มกราคม 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  ธันวาคม   2019   แสดงเดือน
มกราคม   2020
  แสดงเดือน   กุมภาพันธ์   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   
1  
2  
3  
4  
5   ดูสัปดาห์ 1
6  
7  
13:00
16:00
PCU
8  
08:30
16:30
กรรมการบริหาร
9  
13:00
16:00
ประชุม PCT
10  
13:00
16:00
PMS
15:00
16:00
ประชุมวอร์ด (พี่หน่อย)
11  
12   ดูสัปดาห์ 2
13  
14  
15  
16  
08:30
16:30
โครงการอบรมเด็กประถม
13:00
16:00
ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
17  
13:00
16:00
5 ส
18  
19   ดูสัปดาห์ 3
20  
13:00
16:00
ประชุม PCT
21  
13:00
16:00
ประชุม PCT
13:00
16:00
ประชุมคปสอ
22  
23  
24  
08:00
16:00
ผู้สูงอายุ(PCU)
25  
26   ดูสัปดาห์ 4
27  
28  
13:00
16:00
HR
13:00
16:00
ประชุมอสม การคลายเครียดด้วยตนเอง
29  
13:00
16:00
LCT(PCU)
30  
31  
 
วันนี้