โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
ศุกร์ 23 สิงหาคม 20191 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  กรกฎาคม   2019   แสดงเดือน
สิงหาคม   2019
  แสดงเดือน   กันยายน   2019  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
08:30
16:00
ทีมสสจ
13:00
16:00
ประชุม RM
2  
13:00
16:00
ประชุม RM
3  
4   ดูสัปดาห์ 31
5  
13:00
16:00
ชมรมผู้สูงอายุตำบลแสนตุ้ง
14:00
16:00
การจัดการขยะ
6  
7  
14:00
16:00
RM
8  
08:00
16:00
ประชุมแลกเปลี่ยน Care giver
9  
10  
11   ดูสัปดาห์ 32
12  
13  
14  
15  
16  
13:00
16:00
ประชุมชมรมผู้สูงอายุ
17  
18   ดูสัปดาห์ 33
19  
13:00
16:00
ประชุม PCT
20  
13:00
16:00
ประชุม PCT
21  
13:00
16:00
ประชุม PCT
22  
08:30
16:00
ประชุม PCT
23  
13:00
16:00
ประชุม PCT
24  
25   ดูสัปดาห์ 34
26  
27  
28  
13:00
16:00
ประชุมอสม
29  
08:30
16:30
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
30  
08:30
16:30
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
31  
วันนี้