โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
พุธ 28 กรกฎาคม 20210 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  มิถุนายน   2021   แสดงเดือน
กรกฎาคม   2021
  แสดงเดือน   สิงหาคม   2021  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
    
1  
2  
10:00
12:00
VDO conference การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกบน Web Application
3  
4   ดูสัปดาห์ 27
5  
08:00
12:00
VDO conference พี่โฉม
6  
7  
8  
9  
08:30
16:30
CFO
10  
11   ดูสัปดาห์ 28
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18   ดูสัปดาห์ 29
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25   ดูสัปดาห์ 30
26  
27  
13:00
16:30
ประชุมอสม ประจำเดือน
28  
29  
30  
31  
วันนี้