โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
อาทิตย์ 8 ธันวาคม 20190 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
  พฤศจิกายน   2019   แสดงเดือน
ธันวาคม   2019
  แสดงเดือน   มกราคม   2020  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1   ดูสัปดาห์ 48
2  
09:00
16:00
บริหารการเงินการคลัง
3  
4  
13:00
16:30
ประชุม 5 ส
5  
6  
7  
8   ดูสัปดาห์ 49
9  
10  
11  
12  
13:00
16:00
PCT
13  
14  
15   ดูสัปดาห์ 50
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22   ดูสัปดาห์ 51
23  
24  
25  
26  
27  
13:00
16:00
ประชุมอสม การช่วยฟื้นคืนชีพ
28  
29   ดูสัปดาห์ 52
30  
31  
    
วันนี้