โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
ศุกร์ 7 สิงหาคม 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 01 ธันวาคม 2019 till 07 ธันวาคม 2019 (สัปดาห์ที่ : 48)     ดูเดือน ธันวาคม
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 01 ธันวาคม 2019

จันทร์ 02 ธันวาคม 2019
09:00 - 16:00     บริหารการเงินการคลัง
ห้องประชุม : พลอยแดง
บริหารการเงินการคลัง
อังคาร 03 ธันวาคม 2019

พุธ 04 ธันวาคม 2019
13:00 - 16:30     ประชุม 5 ส
ห้องประชุม : พลอยแดง
ประชุม 5 ส
พฤหัสบดี 05 ธันวาคม 2019

ศุกร์ 06 ธันวาคม 2019

เสาร์ 07 ธันวาคม 2019