โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
เสาร์ 3 มิถุนายน 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 28 พฤษภาคม 2023 till 03 มิถุนายน 2023 (สัปดาห์ที่ : 22)     ดูเดือน มิถุนายน
(สัปดาห์เริ่มต้น อาทิตย์)
อาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2023

จันทร์ 29 พฤษภาคม 2023
 • พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
 • ห้องประชุม :
  พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
  08:30 - 16:30     ประชุม CG
  ห้องประชุม : พลอยแดง
  ประชุม CG

  08:30 - 16:30     โรงพยาบาลเเหลบงอบประเมิน
  ห้องประชุม : เพชรน้ำหนึ่ง (ตึกใหม่ชั้น 2)
  โรงพยาบาลเเหลบงอบประเมิน
  15:00 - 16:00     ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
  ห้องประชุม : เพชรน้ำหนึ่ง (ตึกใหม่ชั้น 2)
  ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
  อังคาร 30 พฤษภาคม 2023
 • พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
 • ห้องประชุม :
  พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
  08:30 - 16:30     ประชุม CG
  ห้องประชุม : พลอยแดง
  ประชุม CG

  พุธ 31 พฤษภาคม 2023
 • พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
 • ห้องประชุม :
  พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
  08:30 - 16:30     ประชุม CG
  ห้องประชุม : พลอยแดง
  ประชุม CG

  พฤหัสบดี 01 มิถุนายน 2023
 • พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
 • ห้องประชุม :
  พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
  08:30 - 16:30     ประชุม CG
  ห้องประชุม : พลอยแดง
  ประชุม CG

  ศุกร์ 02 มิถุนายน 2023
 • พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
 • ห้องประชุม :
  พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66
  08:30 - 16:30     ประชุม CG
  ห้องประชุม : พลอยแดง
  ประชุม CG

  13:00 - 16:00     ประชุมอาชีวอนามัย
  ห้องประชุม : เพชรน้ำหนึ่ง (ตึกใหม่ชั้น 2)
  ประชุมอาชีวอนามัย
  เสาร์ 03 มิถุนายน 2023