โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
เสาร์ 3 มิถุนายน 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 3 มิถุนายน 2023
 • พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66 (จันทร์, 5 มิถุนายน 2023)
 • ห้องประชุม :
  พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66 ...
 • กรรมการบริหาร (อังคาร, 6 มิถุนายน 2023)
 • ห้องประชุม : เพชรน้ำหนึ่ง (ตึกใหม่ชั้น 2)      จาก : 08:00   ถึง : 16:00
  กรรมการบริหาร ...
 • พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66 (อังคาร, 6 มิถุนายน 2023)
 • ห้องประชุม :
  พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66 ...
 • พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66 (พุธ, 7 มิถุนายน 2023)
 • ห้องประชุม :
  พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66 ...
 • พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66 (พฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2023)
 • ห้องประชุม :
  พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66 ...
 • สรุปประเมินนักศึกษา (พฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2023)
 • ห้องประชุม : เพชรน้ำหนึ่ง (ตึกใหม่ชั้น 2)      จาก : 08:00   ถึง : 16:00
  สรุปประเมินนักศึกษา ...
 • พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66 (ศุกร์, 9 มิถุนายน 2023)
 • ห้องประชุม :
  พี่มดขอใช้ห้องพระ ชั้น2 ตึกใหม่ให้พยาบาลเวช ตั้งแต่ง 9 พ.ค.-9มิ.ย.66 ...
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการฟิ้นฟู BLS และการใช้ AED (รุ่นที่1) (อังคาร, 13 มิถุนายน 2023)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 13:00   ถึง : 16:30
  ผู้รับผิดชอบ นพเก้า ประดลชอบ ...
 • ประชุม HR (พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2023)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 13:00   ถึง : 16:00
  ประชุม HR ...
 • ประชุม RM (ศุกร์, 23 มิถุนายน 2023)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 13:00   ถึง : 16:00
  ประชุม RM ...