โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
พุธ 1 เมษายน 20201 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 1 เมษายน 2020
 • ประชุม CG (พุธ, 1 เมษายน 2020)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 13:00   ถึง : 16:00
  ประชุม CG ...
 • ประชุมอสม ความรู้เรื่องเบาหวาน (อังคาร, 28 เมษายน 2020)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 13:00   ถึง : 16:00
  ประชุมอสม ...
 • การดูเเลทันตกรรมคปสอ. (พุธ, 6 พฤษภาคม 2020)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 13:00   ถึง : 16:00
  การดูเเลทันตกรรมคปสอ. ...
 • การดูเเลทันตกรรมคปสอ. (พฤหัสบดี, 7 พฤษภาคม 2020)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 13:00   ถึง : 16:00
  การดูเเลทันตกรรมคปสอ. ...
 • การดูเเลทันตกรรมคปสอ. (ศุกร์, 8 พฤษภาคม 2020)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 13:00   ถึง : 16:00
  การดูเเลทันตกรรมคปสอ. ...
 • ประชุมอสม การประเมิน และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี (พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2020)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 13:00   ถึง : 16:00
  ประชุมอสม ...
 • ประชุมอสม การเฝ้าระวังป้องกันโรคช่วงฤดูฝน (ศุกร์, 26 มิถุนายน 2020)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 13:00   ถึง : 16:00
  ประชุมอสม ...
 • ประชุมอสม ความรู้ด้านทันตกรรม (อังคาร, 28 กรกฎาคม 2020)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 13:00   ถึง : 16:00
  ประชุมอสม ...
 • โครงการอบรมเด็กประถม (พฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2020)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 08:30   ถึง : 16:00
  โครงการอบรมเด็กประถม ...
 • ประชุมอสม โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (ศุกร์, 28 สิงหาคม 2020)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 13:00   ถึง : 16:00
  ประชุมอสม ...