โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 20200 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
เหตุการณ์จาก 3 ธันวาคม 2020
 • ประชุมกลุ่มการ (พุธ, 9 ธันวาคม 2020)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 16:00   ถึง : 18:00
  ประชุมกลุ่มการ ...
 • ประชุมพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนทางการพยาบาล (อังคาร, 15 ธันวาคม 2020)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 08:30   ถึง : 16:30
  ประชุมพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนทางการพยาบาล ...
 • VDO conference (พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2020)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 08:00   ถึง : 16:00
  VDO conference ...
 • VDO conference (ศุกร์, 18 ธันวาคม 2020)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 08:00   ถึง : 16:00
  VDO conference ...
 • PCT (พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2020)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 08:30   ถึง : 16:30
  PCT ...
 • ประชุมอสม ประจำเดือน (จันทร์, 28 ธันวาคม 2020)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 13:00   ถึง : 16:30
  ประชุมอสม ประจำเดือน ...
 • ประชุมอสม ประจำเดือน (พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2021)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 13:00   ถึง : 16:30
  ประชุมอสม ประจำเดือน ...
 • ประชุมอสม ประจำเดือน (ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2021)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 13:00   ถึง : 16:30
  ประชุมอสม ประจำเดือน ...
 • ประชุมอสม ประจำเดือน (จันทร์, 29 มีนาคม 2021)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 13:00   ถึง : 16:30
  ประชุมอสม ประจำเดือน ...
 • ประชุมพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนทางการพยาบาล (อังคาร, 30 มีนาคม 2021)
 • ห้องประชุม : พลอยแดง      จาก : 08:30   ถึง : 16:30
  ประชุมพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนทางการพยาบาล ...