โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
อาทิตย์ 24 กันยายน 20230 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
ห้องประชุม  (3)
General     (49 เหตุการณ์ในปฏิทินทั้งหมด)
0 สำหรับเหตุการณ์ มกราคม 2023.
0 สำหรับเหตุการณ์ กุมภาพันธ์ 2023.
0 สำหรับเหตุการณ์ มีนาคม 2023.
0 สำหรับเหตุการณ์ เมษายน 2023.
1 สำหรับเหตุการณ์ พฤษภาคม 2023.
0 สำหรับเหตุการณ์ มิถุนายน 2023.
2 สำหรับเหตุการณ์ กรกฎาคม 2023.
0 สำหรับเหตุการณ์ สิงหาคม 2023.
0 สำหรับเหตุการณ์ กันยายน 2023.
0 สำหรับเหตุการณ์ ตุลาคม 2023.
0 สำหรับเหตุการณ์ พฤศจิกายน 2023.
0 สำหรับเหตุการณ์ ธันวาคม 2023.
3แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดในปี 2023.
พลอยแดง     (1240 เหตุการณ์ในปฏิทินทั้งหมด)
13 สำหรับเหตุการณ์ มกราคม 2023.
11 สำหรับเหตุการณ์ กุมภาพันธ์ 2023.
15 สำหรับเหตุการณ์ มีนาคม 2023.
7 สำหรับเหตุการณ์ เมษายน 2023.
19 สำหรับเหตุการณ์ พฤษภาคม 2023.
17 สำหรับเหตุการณ์ มิถุนายน 2023.
15 สำหรับเหตุการณ์ กรกฎาคม 2023.
14 สำหรับเหตุการณ์ สิงหาคม 2023.
12 สำหรับเหตุการณ์ กันยายน 2023.
2 สำหรับเหตุการณ์ ตุลาคม 2023.
1 สำหรับเหตุการณ์ พฤศจิกายน 2023.
1 สำหรับเหตุการณ์ ธันวาคม 2023.
127แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดในปี 2023.
เพชรน้ำหนึ่ง (ตึกใหม่ชั้น 2)     (844 เหตุการณ์ในปฏิทินทั้งหมด)
1 สำหรับเหตุการณ์ มกราคม 2023.
5 สำหรับเหตุการณ์ กุมภาพันธ์ 2023.
3 สำหรับเหตุการณ์ มีนาคม 2023.
2 สำหรับเหตุการณ์ เมษายน 2023.
13 สำหรับเหตุการณ์ พฤษภาคม 2023.
5 สำหรับเหตุการณ์ มิถุนายน 2023.
8 สำหรับเหตุการณ์ กรกฎาคม 2023.
7 สำหรับเหตุการณ์ สิงหาคม 2023.
1 สำหรับเหตุการณ์ กันยายน 2023.
0 สำหรับเหตุการณ์ ตุลาคม 2023.
0 สำหรับเหตุการณ์ พฤศจิกายน 2023.
0 สำหรับเหตุการณ์ ธันวาคม 2023.
45แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดในปี 2023.