โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
ศุกร์ 9 ธันวาคม 20221 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
ห้องประชุม  (3)
General     (46 เหตุการณ์ในปฏิทินทั้งหมด)
0 สำหรับเหตุการณ์ มกราคม 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ กุมภาพันธ์ 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ มีนาคม 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ เมษายน 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ พฤษภาคม 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ มิถุนายน 2022.
1 สำหรับเหตุการณ์ กรกฎาคม 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ สิงหาคม 2022.
1 สำหรับเหตุการณ์ กันยายน 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ ตุลาคม 2022.
2 สำหรับเหตุการณ์ พฤศจิกายน 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ ธันวาคม 2022.
4แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดในปี 2022.
พลอยแดง     (1120 เหตุการณ์ในปฏิทินทั้งหมด)
1 สำหรับเหตุการณ์ มกราคม 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ กุมภาพันธ์ 2022.
3 สำหรับเหตุการณ์ มีนาคม 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ เมษายน 2022.
1 สำหรับเหตุการณ์ พฤษภาคม 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ มิถุนายน 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ กรกฎาคม 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ สิงหาคม 2022.
1 สำหรับเหตุการณ์ กันยายน 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ ตุลาคม 2022.
2 สำหรับเหตุการณ์ พฤศจิกายน 2022.
7 สำหรับเหตุการณ์ ธันวาคม 2022.
15แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดในปี 2022.
เพชรน้ำหนึ่ง (ตึกใหม่ชั้น 2)     (798 เหตุการณ์ในปฏิทินทั้งหมด)
0 สำหรับเหตุการณ์ มกราคม 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ กุมภาพันธ์ 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ มีนาคม 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ เมษายน 2022.
0 สำหรับเหตุการณ์ พฤษภาคม 2022.
3 สำหรับเหตุการณ์ มิถุนายน 2022.
5 สำหรับเหตุการณ์ กรกฎาคม 2022.
8 สำหรับเหตุการณ์ สิงหาคม 2022.
13 สำหรับเหตุการณ์ กันยายน 2022.
8 สำหรับเหตุการณ์ ตุลาคม 2022.
6 สำหรับเหตุการณ์ พฤศจิกายน 2022.
2 สำหรับเหตุการณ์ ธันวาคม 2022.
45แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดในปี 2022.