โรงพยาบาลเขาสมิง จังหวัดตราด
ปฏิทินจองห้องประชุมโรงพยาบาลเขาสมิง
พุธ 1 เมษายน 20201 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   ห้องประชุม   Administration  
ห้องประชุม  (3)
General     (38 เหตุการณ์ในปฏิทินทั้งหมด)
0 สำหรับเหตุการณ์ มกราคม 2020.
1 สำหรับเหตุการณ์ กุมภาพันธ์ 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ มีนาคม 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ เมษายน 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ พฤษภาคม 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ มิถุนายน 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ กรกฎาคม 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ สิงหาคม 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ กันยายน 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ ตุลาคม 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ พฤศจิกายน 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ ธันวาคม 2020.
1แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดในปี 2020.
พลอยแดง     (936 เหตุการณ์ในปฏิทินทั้งหมด)
10 สำหรับเหตุการณ์ มกราคม 2020.
12 สำหรับเหตุการณ์ กุมภาพันธ์ 2020.
15 สำหรับเหตุการณ์ มีนาคม 2020.
2 สำหรับเหตุการณ์ เมษายน 2020.
4 สำหรับเหตุการณ์ พฤษภาคม 2020.
1 สำหรับเหตุการณ์ มิถุนายน 2020.
1 สำหรับเหตุการณ์ กรกฎาคม 2020.
2 สำหรับเหตุการณ์ สิงหาคม 2020.
1 สำหรับเหตุการณ์ กันยายน 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ ตุลาคม 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ พฤศจิกายน 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ ธันวาคม 2020.
48แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดในปี 2020.
เพชรน้ำหนึ่ง (ตึกใหม่ชั้น 2)     (728 เหตุการณ์ในปฏิทินทั้งหมด)
4 สำหรับเหตุการณ์ มกราคม 2020.
3 สำหรับเหตุการณ์ กุมภาพันธ์ 2020.
1 สำหรับเหตุการณ์ มีนาคม 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ เมษายน 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ พฤษภาคม 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ มิถุนายน 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ กรกฎาคม 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ สิงหาคม 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ กันยายน 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ ตุลาคม 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ พฤศจิกายน 2020.
0 สำหรับเหตุการณ์ ธันวาคม 2020.
8แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดในปี 2020.