Home ความพึงพอใจในการให้บริการของ รพ.เขาสมิง

ความพึงพอใจในการให้บริการของ รพ.เขาสมิง


ความพึงพอใจในการให้บริการของ รพ.เขาสมิง
น้อยมากที่สุด
28  30.8%
พอใจมากที่สุด
27  29.7%
พอใจมาก
12  13.2%
พอใจ
10  11%
น้อย
9  9.9%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  91
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2023 เวลา 12:46 น.