Home ความพึงพอใจในการให้บริการของ รพ.เขาสมิง

ความพึงพอใจในการให้บริการของ รพ.เขาสมิง


ความพึงพอใจในการให้บริการของ รพ.เขาสมิง
น้อยมากที่สุด
24  29.3%
พอใจมากที่สุด
23  28%
พอใจมาก
12  14.6%
พอใจ
10  12.2%
น้อย
8  9.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  82
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2021 เวลา 14:08 น.