Home ความพึงพอใจในการให้บริการของ รพ.เขาสมิง

ความพึงพอใจในการให้บริการของ รพ.เขาสมิง


ความพึงพอใจในการให้บริการของ รพ.เขาสมิง
พอใจมากที่สุด
26  30.2%
น้อยมากที่สุด
25  29.1%
พอใจมาก
12  14%
พอใจ
10  11.6%
น้อย
8  9.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  86
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2022 เวลา 09:43 น.