Home ความพึงพอใจในการให้บริการของ รพ.เขาสมิง

ความพึงพอใจในการให้บริการของ รพ.เขาสมิง


ความพึงพอใจในการให้บริการของ รพ.เขาสมิง
พอใจมากที่สุด
25  29.8%
น้อยมากที่สุด
24  28.6%
พอใจมาก
12  14.3%
พอใจ
10  11.9%
น้อย
8  9.5%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  84
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2021 เวลา 15:50 น.