โรงพยาบาลเขาสมิง, 75 หมู่ 1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 โทร 0-3969-6414

Copyright © 2018. All Rights Reserved.