Home


[ 27/มี.ค./2563 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) จ้างรายวัน ตำเเหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 ตำเเหน่ง 1 อัตรา 
[ 27/ก.พ./2563 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายเดือน ตำเเหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำเเหน่ง 1 อัตรา 
[ 28/ต.ค./2562 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 ตำเเหน่ง 1 อัตรา 
[ 28/พ.ค./2562 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำเเหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานเก็บเงิน,พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๓ ตำเเหน่ง ๓ อัตรา 
[ 04/ธ.ค./2561 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำเเหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์,พนักงานเปล,พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) จำนวน ๔ ตำเเหน่ง ๔ อัตรา 

[ 05/พ.ย./2561 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,เเพทย์แผนไทย,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๓ ตำเเหน่ง ๔ อัตรา 
[ 01/ต.ค./2561 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำเเหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ตำเเหน่ง ๑ อัตรา 
[ 09/ก.ค./2561 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๔ ตำเเหน่ง ๔ อัตรา 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา  
๑. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓. ตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์)
ประกาศวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๔ ตำเเหน่ง ๔ อัตรา


๑.ตำเเหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
๒.ตำเเหน่งพนักงานเก็บเงิน จำนวน ๑ อัตรา
๓.ตำเเหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน ๑ อัตรา
๔.ตำเเหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่