Home


[ 05/พ.ย./2561 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,เเพทย์แผนไทย,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๓ ตำเเหน่ง ๔ อัตรา 
[ 01/ต.ค./2561 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำเเหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ตำเเหน่ง ๑ อัตรา 
[ 09/ก.ค./2561 ] ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๔ ตำเเหน่ง ๔ อัตรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา  
๑. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓. ตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์)
ประกาศวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๔ ตำเเหน่ง ๔ อัตรา


๑.ตำเเหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
๒.ตำเเหน่งพนักงานเก็บเงิน จำนวน ๑ อัตรา
๓.ตำเเหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน ๑ อัตรา
๔.ตำเเหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
โรงพยาบาลเขาสมิง, 75 หมู่ 1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 โทร 0-3969-6414

Copyright © 2018. All Rights Reserved.